Inläsning av mönsterdelar med hjälp av kamera

AccuScan är ett automatiserat höghastighets mönsterdigitaliseringssystem som omvandlar hårda mönster till digitala för användning i Gerbers AccuMark programvara. Mönstren kan läsas in med hjälp av en digitalkamera av hög kvalitet, en storformatsscanner eller bordsscanner.

Ladda ner produktblad (pdf) engelska